Dokumenty szkolne

 

     
pdf   Statut Szkoły
pdf   Program wychowawczo-profilaktyczny
pdf   Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
pdf   Koncepcja pracy Szkoły
pdf   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w ZSTiO Nr 2
pdf   Strategia umiędzynarodowienia

Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2