TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - zawód dla profesjonalisty

 

automatyk  
Prowadzi rachunkowość firmy, sprawy kadrowo-płacowe oraz dokonuje rozliczeń finansowych, przechowuje dokumentację księgową, posługuje się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządza sprawozdania finansowe. Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności biurowe przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadza podstawowe analizy z zakresu księgowości, finansów, spraw kadrowo-płacowych.

Czytaj więcej...

TECHNIK PROGRAMISTA – zawód na czasie

 

automatyk  
Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Potrafi też administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach komputerowych i aplikacjach komputerowych.

Czytaj więcej...

TECHNIK AUTOMATYK - automatyczny sukces

 

automatyk  
Projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw.
Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu.
Technik automatyk pracując w zakładzie odpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

Czytaj więcej...

TECHNIK ROBOTYK - nowy zawód

 

automatyk  


Technik robotyk obsługuje i programuje roboty przemysłowe, steruje ruchem tych robotów oraz planuje zadania w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

Technik robotyk może pracować w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym oraz obronnym i lotniczym.

Czytaj więcej...

TECHNIK ENERGETYK - zawód z przyszłością

 

automatyk  
Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.
Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza.
Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

Czytaj więcej...

TECHNIK ELEKTRYK - ciągle poszukiwany

 

automatyk  
Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.
Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.
Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

Czytaj więcej...

TECHNIK EKONOMISTA - potrzebny w każdej firmie

 

automatyk   Prowadzi w różnych jednostkach organizacyjnych dokumentację biurową, magazynową i sprzedaży, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.
Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

Czytaj więcej...

TECHNIK INFORMATYK - zawód z możliwościami

 

automatyk  
Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia, projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.
Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.
Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

Czytaj więcej...


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2