Kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

automatyk  
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE)..

Czytaj więcej...

Szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym Urzędu Dozoru Technicznego

 

automatyk  
Szkoła we współpracy z SIMP o. Gliwice prowadzi również szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym Urzędu Dozoru Technicznego.

Czytaj więcej...

Kurs kwalifikacyjny i uprawnienia eksploatacyjne

 

automatyk  

Dla pełnoletnich uczniów ostatnich klas technikum oraz zainteresowanych organizowane są kursy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe pozwalające zdobyć uprawnienia grup: G1, G2 oraz G3 w zakresie eksploatacji (kategoria E).

Czytaj więcej...

KSAPL

 

automatyk  


KRAJOWA SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH AKREDYTUJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE Z ZASTOSOWANIEM UJEDNOLICONEJ PROCEDURY APL

pdf 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2