Egzamin zawodowy

 

 

 

Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji jednoliterowych (formuła 2012)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji dwuliterowych (formuła 2017)   pdf
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 
   pdf
     
     

Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2