Egzamin zawodowy

 

 

 

     
Informacje o egzaminie (formuła 2017)   pdf
     
Informacje o egzaminie (formuła 2019)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji dwuliterowych (formuła 2017)   pdf
     
Harmonogram egzaminu dla kwalifikacji trzyliterowych (formuła 2019)   pdf
     
Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna (kwalifikacje dwuliterowe)    
     
Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna (kwalifikacje dwuliterowe)    
     
Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna (kwalifikacja trzyliterowa)    
     
Wykaz olimpiad i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 
   pdf
     
     

Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2