Konkurs "WZOROWA KLASA" 2019/2020

 

IMG 3112  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza wszystkie klasy do udziału w konkursie „WZOROWA KLASA”. Konkurs będzie trwał od września 2019 roku do maja 2020 roku.
Konkurs ten jest formą współzawodnictwa klasowego, mającego na celu kształtowanie wzorowych postaw uczniowskich oraz promowanie działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
Ocenie podlegać będą m. in.: frekwencja klasy, godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia, średnia ocen, udział w uroczystościach i konkursach.
Klasy, które zdobędą największą ilość punktów w całym roku szkolnym zostaną nagrodzone.
Szczegóły konkursu oraz zestawienie wyników umieszczane będą przy sali 31 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce WZOROWA KLASA.

Wszystkim klasom życzymy powodzenia!

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - podsumowanie

 

IMG 3112  

ROSTRZYGNIĘCIE I PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONKURSU

„WZOROWA KLASA”

 

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - maj

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - maj 2020 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - kwiecień

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - kwieiceń 2020 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - marzec

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - marzec 2020 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - luty

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - luty 2020 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - styczeń

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - styczeń 2020 r.

Czytaj więcej...

Śródroczna średnia ocen klas

 

IMG 3112   Punkty przyznane w konkursie WZOROWA KLASA w ramach kategorii
"Śródroczna średnia ocen klas"

Czytaj więcej...


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2