Wzorowa klasa - marzec 2021

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - marzec 2021 r.

Czytaj więcej...

Konkurs "WZOROWA KLASA" 2020/2021

 

IMG 3112  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza wszystkie klasy do udziału w konkursie „WZOROWA KLASA”. Konkurs będzie trwał od września 2020 roku do maja 2021 roku.
Konkurs ten jest formą współzawodnictwa klasowego, mającego na celu kształtowanie wzorowych postaw uczniowskich oraz promowanie działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
Ocenie podlegać będą m. in.: frekwencja klasy, godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia, średnia ocen, udział w uroczystościach i konkursach.
Klasy, które zdobędą największą ilość punktów w całym roku szkolnym zostaną nagrodzone.
Szczegóły konkursu oraz zestawienie wyników umieszczane będą przy sali 31 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce WZOROWA KLASA.

Wszystkim klasom życzymy powodzenia!

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - luty 2021

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - luty 2021 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - styczeń 2021

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - styczeń 2021 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - grudzień 2020

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - grudzień 2020 r.

Czytaj więcej...

Śródroczna średnia ocen klas

 

IMG 3112   Punkty przyznane w konkursie WZOROWA KLASA w ramach kategorii
"Śródroczna średnia ocen klas"

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - listopad 2020

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - listopad 2020 r.

Czytaj więcej...


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2