Konkurs "WZOROWA KLASA" 2019/2020

 

IMG 3112  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza wszystkie klasy do udziału w konkursie „WZOROWA KLASA”. Konkurs będzie trwał od września 2019 roku do maja 2020 roku.
Konkurs ten jest formą współzawodnictwa klasowego, mającego na celu kształtowanie wzorowych postaw uczniowskich oraz promowanie działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
Ocenie podlegać będą m. in.: frekwencja klasy, godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia, średnia ocen, udział w uroczystościach i konkursach.
Klasy, które zdobędą największą ilość punktów w całym roku szkolnym zostaną nagrodzone.
Szczegóły konkursu oraz zestawienie wyników umieszczane będą przy sali 31 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce WZOROWA KLASA.

Wszystkim klasom życzymy powodzenia!

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa - październik

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - październik 2019 r.

Czytaj więcej...

Wzorowa klasa wrzesień

 

IMG 3112   Zestawienie wyników w konkursie "Wzorowa klasa" - wrzesień 2019r.

Czytaj więcej...


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2