Wzorowa klasa - kwiecień 2020

 


Kategorie

1L1 1L2 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2L 2E1 2E2 2i 3L 3E1 3E2 3i

Frekwencja za kwiecień

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Godziny nieusprawiedliwione

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Spóźnienia

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Punkty dodatkowe/karne

0 +10 0 +10 +10 -10 -1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0

Razem za kwiecień

45 55 45 55 55 35 44 45 45 45 46 45 45 45 45 45 45

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2