Wzorowa klasa - maj 2020

 


Kategorie

1L1 1L2 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2L 2E1 2E2 2i 3E1 3E2 3i

Frekwencja za maj

15 10 10 15 15 15 10 10 15 5 15 5 10 15 15 5

Godziny nieusprawiedliwione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spóźnienia

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Punkty dodatkowe/karne

+10 +10 0 +10 -1 +10 +4 +10 +7 0 +5 0 0 +5 +7 0

Razem za maj

40 35 25 40 29 40 29 35 37 20 35 20 30 30 37 20

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2