Wzorowa klasa - maj

 


Kategorie

1L1 1L2 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2L 2E1 2E2 2i 3E1 3E2 3i

Frekwencja za maj

15 10 10 15 15 15 10 10 15 5 15 5 10 15 15 5

Godziny nieusprawiedliwione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spóźnienia

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Punkty dodatkowe/karne

+10 +10 0 +10 -1 +10 +4 +10 +7 0 +5 0 0 +5 +7 0

Razem za maj

40 35 25 40 29 40 29 35 37 20 35 20 30 30 37 20

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2