Wzorowa klasa - wrzesień 2020

 


Kategorie

1L 1a 1e 1i 1p 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2L1 2L2 3L 3E1 3E2 3i 4E1 4E2 4i

Frekwencja za wrzesień

5 5 10 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0

Godziny nieusprawiedliwione

5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spóźnienia

5 0 10 15 15 10 15 5 15 15 10 10 15 0 15 0 5 0 0 15 0

Punkty dodatkowe/karne

+3 +10 +4 +10 +10 -1 +10 -1 -2 +10 -2 +10 +10 -3 +10 +10 +10 -3 +10 +10 +10

Zbiórka nakrętek za wrzesień
9 10 5 5 0 0 5 0 5 5 5 5 0 5 8 5 5 5 5 5 0

Razem za wrzesień

27 25 44 35 30 14 35 4 23 35 18 30 25 7 33 15 20 2 20 30 10

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2