Wzorowa klasa - styczeń 2021

 


Kategorie

1L 1a 1e 1i 1p 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2L1 2L2 3L 3E1 3E2 3i 4E1 4E2 4i

Frekwencja

10 0 10 10 15 0 10 5 10 10 10 10 0 5 0 0 0 0 0 10 0

Godziny nieusprawiedliwione

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Spóźnienia

10 5 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 10 15 15 10 15 10

Punkty dodatkowe/karne

+10 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 +10 0 +1 -2 0 0 0 -3 -4 -1

Akcja „MIKO zdalnie”

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem za styczeń

30 5 25 25 30 15 25 21 30 25 20 35 15 21 13 10 15 15 7 36 9

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2