Ewidencja zbierania nakrętek wrzesień 2021

 

 

Klasa

 

Masa w kg

Miejsce

Punkty

1L

10,5

VI

5

1a

4

XI

5

1e

7

IX

5

1i1
----

---- ----
1i2
19,2

I 10

1p

----

----

----

1r
----
---- ----

2L

9

VII

5

2a

10,5

VI

5

2e

11,6

IV

5

2i

7

IX

5

2p

5

X

5

3L1

----

----

----

3L2

12

III

8

3a

----

----

----

3b

11

V

5

3c

----

----

----

3d

----

----

----

3e

3,5

XIII

5

3f

----

----

----

4i

0,75

IX

5


3g

3,5 XIII 5

4E1

8 VIII 5

4E2

3,8

XII


5

4i
16,05

II 9

2PN

5 X 5


Razem zebrano 146,65 kg
  

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2