Ewidencja zbierania nakrętek październik 2021

 

 

Klasa

 

Masa w kg

Miejsce

Punkty

1L

9

III

8

1a

----

----

----

1e

4,5

V

5

1i1
----

---- ----
1i2
----

---- ----

1p

----

----

----

1r
0,94
IX 5

2L

----

----

----

2a

10,5

II

9

2e

22

I

10

2i

----

----

----

2p

0,1

XIII

5

3L1

----

----

----

3L2

0,5

XI

5

3a

----

----

----

3b

6,5

IV

5

3c

----

----

----

3d

----

----

----

3e

----

----

----

3f

----

----

----

4i

----

----

----


3g

1 VIII 5

4E1

0,8 X 5

4E2

1,42

VII


5

4i
0,44

XII 5

2PN

1,5 VI 5


Razem zebrano 60,5 kg
  

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2