Wzorowa klasa - październik 2021

 


Kategorie

1L 1i1 1i2 1a 1e 1p 1r 2L 2a 2i 2e 2p 3L1 3L2 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 4e1 4e2 4i

Frekwencja

0 10 5 5 0 15 10 0 0 0 5 5 0 0  0 0 0 0 15 0 15 0 0 5

Godziny nieusprawiedliwione

5 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0

Spóźnienia

5 10 10 10 10 15 15 0 0 15 15 15 15 5 10 15 10 5 15 5 15 5 10 5

Punkty dodatkowe/karne

+8 0 0 0 0 5 0 -2 +10 +10 +10 +10 +10 +7 +7 +10 +10 +10 +3 +3 0 -4 +10 +10

Zbiórka nakrętek

5 0 10 5 5 0 5 0 9 0 10 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 5 5 5

Zbiórka zniczy
5 5 5 5 5 5 8 5 5 0 10  0 5 0 0 0 0 5 5 5 0

Zbiórka elektrośmieci, baterii i telefonów
5 5 0 5 10 9 0  0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0

Razem za marzec

38 40 30 35 40 64 63  3 24  25  60 52 30 25 17 35 20 15 48 8 55 16 38 25

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2