Ewidencja zbierania nakrętek wrzesień

 

 

Klasa

 

Masa w kg

Miejsce

Punkty

1L

14,7 kg

II

9

1a

29,8

I

10

1e

4,08 kg

XIV

5

1i

13 kg

IV

5

1p

----

----

----

2a

----

----

----

2b

9,8 kg

VIII

5

2c

----

----

----

2d

0,3 kg

XVII

5

2e

12 kg

V

5

2f

4,5 kg

XIII

5

2g

10,3 kg

VI

5

2L1

----

----

----

2L2

10 kg

VII

5

3L

13,3 kg

III

8

3i

7 kg

XI

5

3i

----

----

----

3E1

8,6 kg

IX

5

3E2

4,9 kg

XII

5

4i

----

----

----

4E1 3 kg   XV  5
4E2  8,4 kg  X  5
1PN1  1 kg  XVI  5

 

Razem zebrano 154,68 kg 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2