Z wizytą w Sztolni Królowej Luizy

 

IMG 3112  

W dniu 14 lutego 2020 r. uczniowie klasy 4e wzięli udział w zajęciach w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu. Uczniowie w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu budowy geologicznej Górnego Śląska oraz tektoniki i geodezji, a następnie wykorzystali ją podczas własnoręcznych pomiarów. Uczniowie utrwalili sobie również różnorodne pojęcia z zakresu energii, energetyki, ekologii, sprawności maszyn oraz prądu elektrycznego.

 

Czytaj więcej...

Bona Fides

 

IMG 3112  

W dniu 31 stycznia 2020 r. uczniowie ZSTiO Nr 2 po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach językowych prowadzonych przez wolontariuszy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Tym razem młodzież miała okazję poznać elementy kultury włoskiej i ukraińskiej. Warsztaty były także wspaniałą okazją, aby uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe!

 

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

 

IMG 3112  

Komunikat Naczelnika Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego
w Katowicach dot. rozliczenia podatku PIT.

pdf

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2020

 

IMG 3112  

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2020 należy złożyć do dnia 7 lutego 2020 roku.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 deklarację należy złożyć do 27 marca 2020 roku.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik szkolenia praktycznego  - sala 17.

Zmarł Ryszard Seredyński

 

   KIR

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Ryszard Seredyński.

Ryszard Seredyński pełnił funkcję dyrektora w latach 1971-1982. W tym okresie nastąpiły znaczne zmiany w szkole. W 1974 r. powstał Zespół Szkół Zawodowych MGiE (przez połączenie TG, TGdP i ZSG), z pięcioma punktami nauczania w różnych miejscach Śląska liczył 75 oddziałów i 2216 uczniów. Ponadto powołano PKE do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Staliśmy się prawdziwą „kuźnią kadr górniczych” dla okolicznych kopalni. Znacznie rozwinęły się zajęcia pozalekcyjne. Każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Dyrektor R. Seredyński dbał także o zapewnienie wypoczynku uczniom i nauczycielom. Rozwinięto współpracę ze szkołami górniczymi w Karwinie (Czechosłowacja) i Panagiuriszte (Bułgaria). W okresie wakacji, ferii, świąt górniczych organizowane były wycieczki i obozy krajoznawczo-wypoczynkowe.

Czytaj więcej...

Wyjście do Bazyliki

 

IMG 3112  

Korzystając z niedalekiej lokalizacji Bazyliki w Panewnikach, nasi katecheci zabrali uczniów z klas 1b, 2i i 2L na adorację Jezusa w tamtejszym żłóbku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że żłóbek panewnicki jest największy wśród szopek Europy.
Początek szopki w Panewnikach, zależnie od źródła, datuje się na rok 1908. Do budowy całej scenerii żłóbka wykorzystuje się około 120 różnych figur: drewnianych, gipsowych i z masy żywicznej, również wypchane zwierzęta oraz wiatraki, młyn, studnię, szyb górniczy, domki, ogniska, drewniane ogrodzenie, choinki, mech leśny i inne, ponadto setki żarówek i ok. 2 km przewodów elektrycznych.


 

Czytaj więcej...

2018 12 18 konkurs

 

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

IMG 3112  

Mamy zaszczyt poinformować, że 19 grudnia 2019 r. Agata Kisiel, uczennica klasy 3e2 Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Agacie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.

 

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2