Warsztaty z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

 

IMG 3112  

Klasy 1 p i 2L1 uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez edukatorów - Joannę Majewską i Marcina Krotla - z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Zajęcia dotyczyły dziedzictwa lokalnego i małej ojczyzny, jej definiowania, postrzegania oraz zagrożeń, jakie mogą stać na drodze w kształtowaniu się lokalnego patriotyzmu i dbania o - jak to określamy na Śląsku - Heimat.

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2