Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej

 

Poidełko - projekt Zdrowa Woda  

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest doroczną imprezą o charakterze europejskim opartą na działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Daty tego tygodnia wyznacza się tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października - datę podpisania w roku 1985 - Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest ważnym elementem udziału mieszkańców w zarządzaniu swoją lokalną społecznością, polegającym na pogłębianiu wiedzy obywateli na temat ich samorządów i promowaniu wspólnej odpowiedzialności. Wiąże się z informowaniem mieszkańców na temat funkcjonowania instytucji, odpowiedzialności władz i udziału ich samych w sprawach lokalnych. Działania realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej obejmują kampanie informacyjne dotyczące Rady Europy, festyny, spotkania mieszkańców, prelekcje, seminaria, dyskusje poświęcone prawom obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, konsultacje społeczne, konkursy, zawody, itp.

 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2