Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 

Poidełko - projekt Zdrowa Woda  

17 października

Skrajne ubóstwo dotyka prawie co czwartą osobę na świecie. Wydają one na swoje potrzeby nie więcej niż 1 dolara dziennie. Zjawisko skrajnego ubóstwa nadal pogłębia się we Wschodniej Azji i w rejonie Pacyfiku. Szacuje się, że nadal około 300 milionów ludzi w Afryce Sub-saharyjskiej żyje w całkowitej nędzy.

W latach 90-tych w tej części Afryki liczba ludzi niedożywionych wzrosła o 27 milionów. Każdego roku miliony dzieci umiera z powodu braku opieki zdrowotnej, czystej wody pitnej, godziwych warunków bytowych i odpowiedniego odżywiania się. Natomiast w innych regionach świata odnotowano niewielką poprawę sytuacji.

Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem obchodzono w 1987 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Ta międzynarodowa pozarządowa organizacja zajmuje się ograniczaniem skrajnego ubóstwa poprzez prowadzenie działalności na rzecz rodzin żyjących w skrajnej nędzy. Narody Zjednoczone obchodzą ten Dzień od 1993 roku. 17 października świat koncentruje swą uwagę na problemach związanych z ubóstwem. 

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2