Turniej Debat Oksfordzkich "Katowice - Powstańcom Śląskim"

 

Poidełko - projekt Zdrowa Woda   W dniu 19 listopada 2021 r. emocje w ZSTiO nr 2 sięgnęły zenitu. Wszystko to za sprawą rozgrywek grupowych Turnieju Debat Oksfordzkich "Katowice - Powstańcom Śląskim".
  • Sześciu sędziów.
  • Pięć godzin turnieju.
  • Cztery katowickie szkoły stanęły w szranki i zmierzyły się na argumenty: I LO im. M. Kopernika, III LO im. A. Mickiewicza, IV LO im. gen. St. Maczka i VII LO im. Harcerzy Września.
  • Trzy niełatwe tezy: Trzecia droga szansą dla Śląska, II powstanie śląskie było bardziej konfliktem regionalnym niż wojną polsko-niemiecką, Kresy wschodnie były ważniejsze dla polskiej władzy niż kresy zachodnie.
  • Dwóch zwycięzców: IV LO i III LO.
  • Jedna wspólna sprawa - upamiętnić powstania śląskie.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i merytoryczne debaty i wypatrujemy finału!
Szczególne podziękowania dla Muzeum Powstańców Śląskich w Świętochłowicach i II Liceum Ogólnokształcącemu w Zabrzu za pomoc i wsparcie w oprawie merytorycznej i sędziowaniu.

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2