"Odpowiedzialność karna ..." - spotkanie z policją

 

Poidełko - projekt Zdrowa Woda  

W dniu 8 grudnia 2021 r. funkcjonariusze Komisariatu III Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili prelekcje na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Policjanci przedstawili przepisy, które regulują system kar. Wskazali, które zachowania traktowane są jako niezgodne z obowiązującymi w danej społeczności normami.


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2