Zebrania i konsultacje

 

1.09.2020 r.


Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych
z dyrektorem szkoły
Spotkanie on-line rodziców uczniów klas drugich, trzecich iczwartych

17:00
 19.10.2020 r.
Konsultacje dla rodziców 

17:00
19.11.2020 r.
Zebrania rodziców

17:00
21.12.2020 r.
Konsultacje dla rodziców 

17:00
  25.03.2021 r.  
Zebrania rodziców

17:00
  28.04.2021 r.  
Konsultacje dla rodziców

17:00
 20.05.2021 r.  
Zebrania rodziców

17:00 

Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2