Zebrania i konsultacje

 

1.09.2021 r.


Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych
z dyrektorem szkoły, 
następnie spotkanie z wychowawcami klas

17:00
2.09.2021 r.
Spotkanie rodziców uczniów klas drugich, trzecich, czwartych

17:00
 19.10.2021 r.
Konsultacje dla rodziców 

17:00
18.11.2021 r.
Zebrania rodziców

17:00
21.12.2021 r.
Konsultacje dla rodziców 

17:00
  24.03.2022 r.  
Zebrania rodziców

17:00
  27.04.2022 r.  
Konsultacje dla rodziców

17:00
 16.05.2022 r.  
Zebrania rodziców

17:00 

Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2